Antibiotický den 16. 11.

Místo konání

Malá posluchárna Teoretických ústavů LF UP v Olomouci
Hněvotínská 3
775 15 Olomouc

Datum konání

16. 11. 2019

Registrační poplatek

účastník    800,- Kč

Účastník pouze Antibiotického dne nemá přístup na kongres KMINE.

Sobota 16. 11. 2019

Malá posluchárna Teoretických ústavů LF UP v Olomouci
   
08:30 - 12:00 Registrace
09:00 - 11:30
Blok A
předsedající prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.
15´+ 5´
 
Měnící se schéma antibiotické profylaxe infekční endokarditidy
prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc. - Praha
20´+ 15´
 
Alergie na antibiotika 
MUDr. Lenka Sedláčková - Praha
20´+ 10´
 
Etiologie a léčba tonzilofaryngitid
MUDr. Zuzana Blechová, Ph.D. - Praha
15´+ 10´
 
Diagnostika a léčba tularémie - naše zkušenosti
MUDr. Aleš Chrdle - České Budějovice
10´+ 5´
 
Selhání standardní antibiotické léčby uroinfekce (kazuistika)
doc. MUDr. Olga Džupová, Ph.D. - Praha
15´+ 10´
 
Uroinfekce u nemocných s dlouhodobě zavedeným močovým katetrem
MUDr. Marek Štefan, MBA - Praha
11:30 - 12:00
Přestávka
 
12:00 - 14:00
Blok B
předsedající prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.
15´
 
Fidaxomicin v léčbě klostridiové kolitidy
MUDr. Sylvia Polívková - Praha
15´+ 15´
 
Naše zkušenosti s podáváním tigecyklinu v léčbě klostridiové kolitidy
MUDr. Jiří Sagan - Ostrava
15´+ 10´
 
Management stafylokokové bakteriémie v ÚVN Praha
MUDr. Simona Arientová - Praha
30´+ 15´
 
Interpretace klinických studií - nenechme se vodit za nos
MUDr. Jan Strojil, Ph.D. - Olomouc
14:00 - 14:05
Ukončení ATB dne
  prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.