Důležitá data

  Typ   Spuštění přihlášky    Deadline přihlášek
  Přihláška k aktivní účasti            10. dubna 2019    do 31. srpna 2019
  Abstrakt                                10. dubna 2019    do 31. srpna 2019

 
Abstrakta ve wordovém dokumentu zasílejte na e-mail produkce@bpp.cz nejpozději do 31. 8. 2019.

 
  Přihláška k pasivní účasti

  10. dubna 2019   platba do 15. září 2019 - zvýhodněná cena
  platba do 5. listopadu 2019 - navýšená cena
  platba od 6. listopadu a na místě - nejvyšší cena