E - postery

e-postery nutno zaslat na e-mail info@bpp.cz nejpozději do 1. 11. 2019

Papírová forma posteru není požadována, postery prosím netiskněte!

 

Instrukce k tvorbě e-posteru


Postery jsou prezentovány ve formátu PDF, nejvhodnější je však vytvářet postery v programu MS PowerPoint (*.PPT, *.PPTX), jak jste zvyklí (převod do PDF již zajistíme).

Rozměr viditelného okna na obrazovce je 85 x 65 cm. Poster nemusí odpovídat těmto rozměrům, ale doporučujeme nastavit alespoň šířku vytvářeného dokumentu na 85 cm. Výška může být libovolná (maximálně však 120 cm), protože dokumentem lze rolovat. Doporučená minimální velikost písma pro základní text při této šířce dokumentu je 20 – 30 bodů podle typu písma.

Pokud jsou v textu obrázky, grafy, tabulky, atd., které chcete zobrazit v plné velikosti, můžete vše poslat jako přílohu v některém z běžných grafických formátů (jpg, bmp, png,…). Seznam přiložených souborů se zobrazí v menu po levé straně posteru pod Vámi uloženým názvem. Stejně tak lze přikládat i krátká videa.

Nevkládejte prosím do textu hypertextové odkazy na soubory nebo webové stránky. Nemusí být v našich silách zajistit jejich funkčnost.

Doporučený postup při tvorbě a odeslání posteru
  1. Nastavení šířky dokumentu (Návrh –> Vzhled stránky /vlevo/ –> Velikost snímků - Vlastní velikost) nastavit na 85 cm. Výška dokumentu max. 120 cm. Velikost stránky lze změnit i dodatečně.
  2. Zvolit pozadí, rozložení stránky atp.
  3. Vložit obsah v rozsahu jedné strany bez zbytečných animací (v PDF jsou nefunkční).
  4. Do samostatného souboru (či do e-mailu) můžete vepsat klíčová slova, podle nichž je snadnější Váš poster vyhledat.
  5. Odeslání ve formátu *.ppt nebo *.pptx (příp. rovnou *.pdf) na e-mail: info@bpp.cz včetně všech příloh (obrázky, videa) a případně textový soubor s klíčovými slovy do 1. 11. 2019.


Instrukce k vytištění zde