Odborný program

Označení sálů

 sál FOLIANT  1. patro  
 sál ATLAS  1. patro  
 sál PLATO  1. patro  
 sál MARCONI  1. patro  
 sál SCRIPTUM  1. patro  Posterové prezentace

 

aktualizováno 31. 8. 2023

Čtvrtek 5. 10. 2023

07.00 - 18.00 Foyer Registrace
 
08.00 – 09.00
sál PLATO

Výukový kurz_1

    Principy infekční imunologie
Beneš Jiří - Praha 
08.00 – 09.00
sál MARCONI

Výukový kurz_2

    Role současné klinické mikrobiologie
Kolář Milan - Olomouc
09.10 – 10.15
sál FOLIANT

Bakteriální rezistence a ATB stewardship

Blok 1 předsedající: MUDr. Pavla Paterová; Mgr. Marcela Krůtová, Ph.D.
  15´
 
Audit jako součást ATB stewardship – naše zkušenosti​
Paterová Pavla - Hradec Králové
  15´

 
Nové možnosti terapie ran infikovaných multirezistentními G– agens pomocí antimikrobiálních peptidů​
Pavelka Antonín - Brno
  15´

 
Antimikrobiální rezistence u klinických izolátů Clostridioides difficile od hospitalizovaných pacientů v České republice, 2021
Zíková Jaroslava, přednáší: Krůtová Marcela - Praha
  20´ Diskuze
09.10 – 11.10
sál ATLAS

Covid-19

Blok 2 předsedající: prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D.; prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
  15´
 
Prediktory a charakteristiky postcovidového syndromu u zdravotnických pracovníků
Štěpánek Ladislav - Olomouc
  15´
 
Genomic surveillance of SARS-CoV-2 in the Slovak Republic: reconstruction of two years’ experience
Szemes Tomáš - Bratislava
  15´

 
Vliv virových variant na senzitivitu a specificitu diagnostiky SARS-CoV-2 pomocí rychlých antigenních testů​
Boštík Pavel - Hradec Králové
  15´

 
Klinicko-mikrobiologická diagnostika bakteriální koinfekce a superinfekce v terénu plíce postižené Covid-19 pneumonií​
Doubravská Lenka - Olomouc
  15´
 
Trendy antibiotické rezistence v České republice v průběhu pandemie Covid-19
Žemličková Helena - Praha 
  15´
 
Výskyt aspergilózy asociované s Covid-19 (CAPA) ve velkých nemocnicích České republiky​
Buchta Vladimír - Hradec Králové
  30´ Diskuze
11.15 – 12.15
sál FOLIANT

Firemní sympozium společnosti MSD


 
  Diagnostika a léčba multirezistentních gramnegativních infekcí v klinické praxi – klinický mikrobiologi vs infektolog
Dlouhý Pavel - Ústí nad Labem
Adámková Václava - Praha
12.20 – 13.40
sál ATLAS

Mykobakteriální a nokardiové infekce

Blok 3 předsedající: prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.; MUDr. Lenka Ryšková, Ph.D.

 
15´
 
Současné zdroje klinicky významných druhů netuberkulózních mykobakterií​
Pavlík Ivo - Brno
  15´
 
Mycobacterium abscessus, klinický význam a laboratorní diagnostika
Ryšková Lenka - Hradec Králové
  15´
 
Úskalí a trendy v terapii mykobakteriálních infekcí​
Ulmann Vít - Ostrava
  15´
 
Diseminovaná nokardióza​
Puškáš František - Brno
  20´ Diskuze
12.40 – 14.25
sál FOLIANT

Stafylokokové infekce a problematika MRSA

Blok 4 předsedající: prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.; Mgr. Jan Tkadlec, Ph.D.
  15´
 
Meticilin rezistentní Staphylococcus aureus (MRSA) v Česku: analýza dominantních linií, 1999 – 2017​
Tkadlec Jan - Praha
  10´
 
Výskyt humánních kmenů MRSA CC398 produkujících Pantonův-Valentinův leukocidin v ČR
Karpíšková Renáta - Brno
  15´

 
Analýza citlivosti kmeňov Staphylococcus aureus na antimikrobiálne látky a vybrané komerčné fágové prípravky
Straka Marek - Bratislava
  15´
 
Terapie infekcí způsobených MRSA
Herrmannová Kristýna - Praha
  20´

 
Strategie eliminice MRSA z nemocničního prostředí - dekolonizace, izolace z klinického pohledu (co funguje a co ne)
Polívková Sylvia - Praha, Kolín
  30´
 
Diskuze
 
14.25 – 15.10
sál ATLAS

Firemní sympozium společnosti GILEAD

  předsedající: prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
    První zkušenosti s bulevirtidem v terapii HDV v klinické praxi v ČR
Škárek Josef - Jihlava
    Lenakapavir – první zástupce nové skupiny antiretrovirotik
Rozsypal Hanuš - Praha
    Renální insuficience již není překážkou podání remdesiviru u pacientů s covid-19
Husa Petr - Brno
15.10 – 16.30
sál FOLIANT

Diferenciální diagnostika infekčních onemocnění

Blok 5 předsedající: MUDr. Milan Trojánek, Ph.D.; MUDr. Nataša Bartoníková
  15´
 
Infektologická konzilia: diferenciálně-diagnostické výzvy
Štefan Marek - Praha
  15´
 
Co nabízí mikrobiologické antibiotické konzilium​
Kolář Milan - Olomouc
  15´
 
Test MeMed BV
Bartoníková Nataša - Zlín
  15´

 
Chemokin CXCL13 v mozkomíšním moku – zhodnocení jeho významu v diferenciální diagnostice aseptických neuroinfekcí 
Smíšková Dita - Praha
  20´ Diskuze
15.10 – 16.15
sál ATLAS

Hepatitidy

Blok 6 předsedající: prof. MUDr. Petr Husa, CSc.;  doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc.
  15´
 
Atypické výsledky sérologie HBV u imunokopromitovaných pacientů
Husa Petr ml. - Brno
  15´
 
Léčba koinfekce chronické virové hepatitidy B a C u mladého narkomana
Prokeš Zdeněk - Prostějov
  15´
 
Protivirová léčba chronické hepatitidy C u pacientů v Ostravě
Rožnovský Luděk - Ostrava
  20´ Diskuze
15.10 – 16.30
sál PLATO

Mikrobiom

Blok 7 předsedající: prof. MUDr. Ondřej Cinek, Ph.D.; doc. RNDr. Vladimír Buchta, CSc.

 
15´

 
Vaginální mikrobiota pacientek s chronickým vulvovaginálním dyskomfortem a její vztah k fyziologii vaginálního prostředí​
Buchta Vladimír - Hradec Králové
  15´

 
Má suplementace probiotiky efekt i na zastoupení prospěšných střevních prvoků u dětí s genetickým rizikem celiakie? ​
Hurych Jakub - Praha
  15´
 
Co může metagenomické sekvenování říci o fekální mikrobiální terapii?​
Cinek Ondřej - Praha
  15´
 
Luminální mikrobiota u lidí žijících s HIV – deplece producentů SCFA​
Vydrář David - Brno
  20´ Diskuze
16.30 – 17.00
sál FOLIANT

Firemní sympozium společnosti PFIZER I. - ATB


 
  Karbapenem šetřící strategie začíná již v laboratoři
Adámková Václava - Praha
17.00 – 18.00
sál SCRIPTUM

Posterová prezentace I.

  předsedající: prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.; prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
    Celogenomová sekvenace multirezistentního kmene Pseudomonas aeruginosa ST773 zachyceného při lokálním nemocničním outbreaku ve Fakultní nemocnici Plzeň
Vlková Kateřina - Plzeň
    Rezistencia na KAZ u kmeňov Pseudomonas aeruginosa izolovaných z nemocničného prostredia v SR
Havriško Martina - Trnava
    Výskyt hypervirulentných kmeňov Clostridioides difficile
Toporová Annamária - Košice 
    Naše zkušenosti s diagnostikou toxinů Clostridioides difficile pomocí přístrojů BD MAXTM System (CDiff) a Genie (eazyplex C. difficile)
Pudová Vendula - Olomouc
    Streptococcus pyogenes- záchyt izolátů ve Fakultní nemocnici Brno
Horváthová Beáta - Brno
    Streptococcus pyogenes jako původce významných komplikací u varicely 
Musil Václav - Brno
    Detekce genů superantigenů u izolátů invazivních Streptococcus pyogenes na základě dat celogenomové sekvenace (NRL pro streptokokové nákazy)
Veselá Renáta - Praha
    Výskyt MRSA ve Fakultní nemocnici Olomouc za období 10 let
Fišerová Kateřina - Olomouc
    Výskyt Staphylococcus aureus produkující Panton-Valentinův leukocidin u pacientů s kožními infekcemi: metody, výsledky, doporučení
Vítková Ivana - Brno
    Prevalence kmenů Staphylococcus aureus produkujících Panton-Valentinův leukocidin ze vzorků ran u pacientů Mikrobiologického ústavu Fakultní nemocnice u sv. Anny a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
Siváková Alena - Brno
    Molekulárna detekcia Pantonovho-Valentinovho leukocidínu v klinických izolátoch Staphylococcus aureus
Pešát Oliver - Poprad
    Asociace molekulárně typizačních metod s detekcí Panton Valentinova leukocidinu (PVL) a toxinu syndromu toxického šoku (TSST) u Staphylococcus aureus
Pantůčková Dagmar - Brno
    Metamycoplasma hominis – (ne)obvyklý původce ranných infekcí?​
Kantor Jakub - Praha
    Využitie vysokorýchlostnej NextGenPCR metódy v diagnostike vírusu SARS-CoV-2
Čurová Katarína - Košice
17.10 – 18.10
sál FOLIANT

Shromáždění členů SLM

17.10 – 18.10
sál ATLAS

TAE CZ - setkání mladých lékařů a výzkumníků

 

 

Pátek 6. 10. 2023

07.30 - 18.00 Foyer Registrace
 
08.00 – 08.30
sál FOLIANT

Slavnostní zahájení

   

prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D. prezident KMINE 2023
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. rektor UP v Olomouci
prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc. proděkan LF UP v Olomouci
prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. - ředitel Fakultní nemocnice Olomouc
prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D. - předseda SLM ČLS JEP
MUDr. Pavel Dlouhý - předseda SIL ČLS JEP
MUDr. Petr Smejkal místopředseda SNEH ČLS JEP

08.30 – 10.30
sál FOLIANT

Infekce spojené se zdravotní péčí

Blok 8 předsedající: MUDr. Jan Kubele; MUDr. Václava Adámková, Ph.D.
  15´

 
Možnosti počítačem asistované surveillance infekcí spojených se zdravotní péčí na lokální i národní úrovni​
Kubele Jan - Praha
  15´
 
Lokální surveillance multirezistentních bakteriálních kmenů v nemocnici Na Homolce
Němcová Dana - Praha
  15´
 
Infekce cévních přístupů pro dialýzu – AV fistulí a protéz z pohledu mikrobiologa​
Adámková Václava - Praha
  15´
 
Infekce cévních přístupů pro dialýzu z pohledu cévního chirurga
Svobodová Alžběta - Česká Lípa
  15´
 
Infekce cévních přístupů pro dialýzu z pohledu nefrologa
Tóthová Monika - Praha
  15´
 
Prevence a léčba infekcí u pacientů po orgánových transplantacích
Smejkal Petr - Praha
  30´ Diskuze
08.30 – 09.35
sál ATLAS

AMR a nové antimikrobiální látky

Blok 9 předsedající: prof. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D.; doc. Ing. Jitka Viktorová, Ph.D.
  15´
 
Platforma pro hledání inhibitorů bakteriálních mechanismů rezistence k antibiotikům​
Viktorová Jitka - Praha
  15´
 
Inhibitory destruktas gentamicinu - nová perspektiva v boji proti rezistentním bakteriím​
Lipovová Petra - Praha
  15´

 
Molekulární surveillance a charakterizace multirezistentních izolátů Pseudomonas aeruginosa od pacientů ve Fakultní nemocnici Olomouc a Vojenské nemocnici Olomouc, 2020 – 2022 ​
Nováková Kristýna - Olomouc
  20´ Diskuze
08.30 – 10.30
sál PLATO

Mykotická onemocnění a antimykotika

Blok 10 předsedající: MUDr. Naďa Mallátová; MUDr. Jan Haber, CSc.
  15´

 
Přehled o dosavadním výskytu mykotických patogenů v ČR dle nastavených priorit Světové zdravotnické organizace
Dobiáš Radim - Ostrava
  15´

 
Snížená citlivost kvasinek k antimykotikům a předběžná data z epidemiologické studie infekcí krevního řečiště v ČR​
Lysková Pavlína - Praha
  15´
 
Úskalí diagnostiky invazivních houbových infekcí a výzvy do budoucna​
Kocmanová Iva - Brno
  15´
 
Guidelines pro diagnostiku a léčbu mykotických infekcí - současný stav a vývoj​
Hamal Petr - Olomouc
  15´
 
Nové postupy v dermatomykologické diagnostice​
Mallátová Naďa - České Budějovice
  15´
 
Novinky v léčbě invazivních mykotických infekcí  ​ 
Haber Jan - Praha
  30´ Diskuze
10.40 – 11.40
sál FOLIANT

Firemní sympozium společnosti GSK

    Léčba HIV - současné a budoucí trendy
  předsedající:  
  15´
 
Potenciál dvojkombinačních režimů v HIV
Jilich David - Praha
  20´
 
První dlouhodobý antiretrovirový režim
Snopková Svatava - Brno
  15´
 
Očkování imunokompromitovaných, včetně osob žijících s HIV, proti herpes zoster a dalším infekcím
Sedláček Dalibor - Plzeň
  10´ Společná diskuze
11.40 – 12.40
sál FOLIANT

Detekce bakteriální citlivosti/rezistence

Blok 11 předsedající: prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.; MUDr. Mgr. Kateřina Bogdanová, Ph.D.
  15´

 
In vivo testovanie antimikrobiálneho hydrogelového krytia rán založeného na živici Gum Karaya suplementovaného fágovym preparátom 
Kleknerová Dominika - Brno
  15´
 
Stanovení citlivosti k fosfomycinu – naše zkušenosti​
Bogdanová Kateřina - Olomouc
  15´

 
Možnosť sledovania citlivosti mikroorganizmov voči antimikrobiálnym látkam pomocou Ramanovej spektroskopie​
Rebrošová Katarína - Brno
  15´ Diskuze
11.40 – 12.40
sál ATLAS

Virové a parazitární infekce

Blok 12 předsedající: prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.; MUDr. Jan Strojil, Ph.D.
  15´
 
Skríning HPV samoodberovým testom v SR: Prvé výsledky projektu PRESCRIP-TEC​
Tomčíková Karolína - Trnava
  15´
 
Roupi, roupy, roupové? Kazuistika 7leté dívky
Širůček Petr - Ostrava
  15´
 
Murphyho zákony a Plasmodium falciparum na novém infekčním oddělení
Strojil Jan - Olomouc
  15´ Diskuze
11.40 – 12.40
sál PLATO

Infektologická intenzivní péče

Blok 13 předsedající: MUDr. Hynek Bartoš, Ph.D.; MUDr. Jiří Sagan
  12´
 
Infektologická intenzivní péče: co umíme a můžeme nabídnout?
Bartoš Hynek - Ústí nad Labem
  12´
 
Maligní malárie na JIP
Hašková Kateřina - Praha
  12´
 
Angína, která skončila operací nohy
Šmahel Petr - Hradec Králové
  12´
 
Syndrom toxického šoku jako komplikace varicely
Cimrman Štěpán - Ústí nad Labem
  12´
 
Fatální průběh echinokokózy
Sagan Jiří - Ostrava
13.00 – 14.40
sál FOLIANT

Epidemiologie vybraných infekcí

Blok 14 předsedající: MUDr. Lenka Hobzová, Ph.D.; MUDr. Sylvia Polívková
  15´
 
Epidemický výskyt salmonelózy (Salmonella thompson​)
Hobzová Lenka - Hradec Králové
  15´

 
Legionelové pneumonie na Kolínsku v období od 1. 1. 2018 – 30. 6. 2023, zlepšená diagnostika nebo změna epidemiologické situace?
Polívková Sylvia - Kolín
  15´
 
Prevencia a ochrana zdravia obyvateľov Záhoria - aeromonády
Naďová Katarína - Skalica
  15´

 
První zhodnocení úplnosti dat a senzitivity systému surveillance u spalniček v České republice, 1. leden 2018 až 30. červen 2019
Liptáková Monika - Praha
  15´
 
Zkušenosti s léčbou uprchlíků z Ukrajiny v brněnském HIV centru
Svačinka Radek - Brno
  25´ Diskuze
13.30 – 15.10
sál PLATO

Nejčastější syndromy v klinické parazitologii a cestovní medicíně

Blok 15 předsedající: MUDr. Milan Trojánek, Ph.D.; MUDr. RNDr. František Stejskal, Ph.D.
  15´
 
Horečka
Grebenyuk Vyacheslav - Praha
  15´
 
Eozinofílie
Stejskal František
  15´
 
Jaterní léze
Husa Petr - Brno
  15´
 
Kožní léze
Trojánek Milan - Praha
  15´ Diskuze
13.50 – 15.20
sál ATLAS

Přístup k antibiotické rezistenci a prevenci a kontrole infekcí v Norsku

Blok 16 předsedající: prof. MUDr. Helena Žemličková, Ph.D.; prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
  20´


 
Using antibiotic consumption surveillance data to support stewardship – gathering comprehensive and comparable data from both primary and secondary care and using these data for stewardship interventions
Salvesen Blix Hege - Norsko
  20´
 
Securing reliable access to hospital antibiotics
Sverrisson Eirik - Norsko
  20´
 
Ensuring compliance of EU guidelines on infection prevention and control in secondary care
Bentele Horst - Norsko
  30´ Diskuze
15.20 – 16.05
sál FOLIANT

Firemní sympozium společnosti PFIZER II.

    Vývoj covid-19 a význam antivirotik v léčbě
    Současná situace a covid-19
Trojánek Milan - Praha
    COVID v roce 2023 – máme na víc
Strojil Jan  - Olomouc
16.20 – 18.00
sál FOLIANT

Sekce zdravotních laborantek/laborantů

Blok 17 předsedající: RNDr. Marie Fialová; Iveta Muroňová
  15´

 
Metody stanovení citlivosti bakterií na antibiotika používané v Národní referenční laboratoři pro antibiotika při SZÚ​
Vrbová Iveta - Praha
  15´
 
Extenzivně rezistentní Acinetobacter baumannii v nemocnicích České republiky
Maixnerová Martina - Praha
  15´
 
Porovnání dostupných sérologických metod k detekci protilátek proti Bartonella henseale
Krausová Blanka - Praha
  15´
 
Laboratorní průkaz mykobakterií​
Velková Martina - České Budějovice
  15´
 
Akantamébová keratitida
Fialová Marie - České Budějovice
  25´ Diskuze
16.20 – 18.00
sál ATLAS

Streptokoky a enterokoky

Blok 18 předsedající: Mgr. Marcela Krůtová, Ph.D.; MUDr. Marek Štefan, MBA
  15´

 
Nové typizační schéma E. faecium a epidemiologická situace vankomycin rezistentních a linezolid rezistentních enterokoků u hematologických pacientů ve FN Brno​
Bezdíček Matěj - Brno
  15´
 
Genomická analýza vankomycin rezistentních enterokoků, Česká republika 2022
Brajerová Marie - Praha
  15´
 
Invazivní infekce způsobené Streptococcus pyogenes s protrahovaným průběhem a rekurencí
Štefan Marek - Praha
  15´

 
Multicentrická studie výskytu infekcí vyvolaných Streptococcus pyogenes v České republice s charakterizací cirkulujících kmenů
Krůtová Marcela - Praha
  15´
 
iGAS v NEMCB 2023
Volfová Kateřina - České Budějovice
  25´ Diskuze
16.20 – 17.20
sál PLATO

Sympózium Centra mikrobiológie a prevencie infekcií TU (CEMIP)
venované pamiatke prof. MUDr. Vladimír Krčméryho, DrSc., FRSP, FACP, FRCP., Dr.h.c. mult.

Blok 19  předsedající: RNDr. Mgr. Jaroslava Sokolová, PhD., doc. MUDr. Anna Strehárová, PhD.
  15´
 
Surveillance AMR pre epidemiologické účely využitím algoritmov umelej inteligencie​
Sokolová Jaroslava - Trnava
  15´
 
Monitorovanie AMR v nemocničnom prostredí v SR: dáta zo štúdie HER​
Reizigová Lenka - Trnava, Trenčín
  15´

 
Prvé dáta o výskyte vysoko rizikových klonov Pseudomonas aeruginosa v SR: význam prolongovaného šírenia v nemocničnom prostredí
Pazderka Lukáš - Trnava
  15´ Diskuze
17.00 – 18.00
sál SCRIPTUM

Posterová prezentace II.

  předsedající: prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D.; MUDr. Pavel Dlouhý
    Hemokultura, která zachránila život
Galušková Radmila - Praha
    Rychlá real time-PCR diagnostika bakteriálních pneumonií s rozlišením grampozitivních a gramnegativních původců
Pospíšilová Jana - Brno
    Infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací pro typizaci gramnegativních patogenních bakterií
Tkadlec Jan - Praha
    Morfologické změny bakteriální buňky indukované antibiotiky in vitro
Haškovcová Berta - Praha
    Karbapenemázy ve FN u sv. Anny v Brně 
Tejkalová  Renata - Brno
    Studie tvorby β-laktonu u karbapenemáz typu OXA-48
Heringová Vendula - Plzeň
    Epidemiologický prenos a šírenie karbapeném-rezistentných Klebsiella pneumoniae (KR-KP) a ESBL (extended-spectrum β-lactamase)-produkujúcich Escherichia coli (ESBL-EC) kmeňov v zariadeniach poskytujúcich zdravotnú starostlivosť
Koreň Ján - Bratislava 
    Asociace mini-MLST s detekcí hypervirulentních sérotypů K1 a K2 u Klebsiella pneumoniae
Dufková Kristýna - Brno
    Jaká je in vitro účinnost nových antibiotik u kmenů Pseudomonas aeruginosa se sdruženou rezistencí k tradičním betalaktamům a karbapenemům?
Hintnausová Helena - Praha
    Výskyt hybridů patogenních Escherichia coli O111 v České republice
Schlosserová Klára - Praha
    Bakteriémická kolitida vyvolaná Shigella sonnei (ESBL+) u pacienta s chronickou GvHD po návratu z Egypta
Kupská Kateřina - Praha
    Kontrolní kmeny poskytované Českou sbírkou mikroorganismů pro klinické mikrobiologické laboratoře
Nováková Dana - Brno
    Střevní mikrobiota u splenektomovaných pacientů
Husa Petr ml. - Brno
    2. vydanie knihy Lekárska mikrobiológia
Liptáková Adriána - Bratislava 
     

20.00

 

Společenský večer

   
  • Předání Kredbovy ceny SIL za nejlepší článek a knihu v roce 2022
  • Vyhlášení Ceny SLM za nejlepší poster na KMINE 2023

 

 

Sobota 7. 10. 2023

07.30 - 12.00 Foyer Registrace
 
08.00 – 10.00
sál FOLIANT

Problematika antibiotické léčby

Blok 20 předsedající: MUDr. Pavel Dlouhý; MUDr. Otakar Nyč, Ph.D.
  15´
 
Nebojme se daptomycinu – klinické zkušenosti
Varhaník Filip - Hradec Králové
  15´
 
Nebojme se daptomycinu – zkušenosti ATB konzultanta
Paterová Pavla - Hradec Králové
  15´
 
Zkušenosti s terapií intravenózním fosfomycinem​
Ryšková Lenka - Hradec Králové
  15´
 
Délka ATB terapie u pacientů s mozkovým abscesem
Koníčková Tereza - České Budějovice
  15´
 
Cefiderocol: obstojí Trojský kůň v éře současné bakteriologie?​
Šrámková Anna - Plzeň
  15´
 
Význam ceftazidim/avibaktamu v léčbě infekcí způsobených multirezistentními bakteriemi ​
Nyč Otakar - Praha
  30´ Diskuze
08.00 – 09.20
sál ATLAS

Vyšetřovací postupy v mikrobiologii

Blok 21 předsedající: prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D.; MUDr. Miroslava Htoutou Sedláková, Ph.D.
  15´
 
Zkušenosti s rychlým vyšetřením hemokultur
Htoutou Sedláková Miroslava - Olomouc
  15´
 
Evaluace dvou komerčních systémů pro rychlé stanovení antibiogramu původců sepse
Kabelíková Petra, přednáší: Gryndlerová Anežka - Praha
  15´

 
Srovnání dvou komerčně dostupných systémů MALDI TOF pro identifikaci bakterií (spol. Bruker a Zybio)​
Hurych Jakub - Praha
  15´

 
Detekce bakteriálních infekcí z klinického materiálu pomocí analýzy 16 S rRNA – patnáctileté zkušenosti
Trubač Pavel - České Budějovice
  20´ Diskuze
09.20 – 09.35
sál ATLAS

Firemní sympozium společnosti ASTRAZENECA

    COVID -19 v sezóně 2023/24
Dlouhý Pavel - Ústí nad Labem
     
09.30 – 10.30
sál SCRIPTUM

Posterová prezentace III.

  předsedající: prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.; doc. MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.
    Anaerobní infekce popálených ploch u elektrotraumatu
Bartková Júlia - Brno
    Možnosti terapie chronických defektů se zaměřením na autologní vakcíny
Bartková Júlia - Brno
    Ovlivňuje lokalizace protetického arteriovenózního graftu (AVG) u dialyzovaných pacientů s příznaky infekce AVG iniciální antibiotickou terapii?
Kudláčková Jana - Praha
    Režim OPAT: poslední naděje na spásu
Fridrich Viktor - Praha
    Vývoj struktury předpisu ATB na Oddělení urgentního příjmu – Are We AWaRe?
Strojil Jan - Olomouc
    Adenovirová infekce a covid-19 jako příčiny pneumonie u imunosuprimované pacientky na B-depleční terapii
Kohout Lukáš - Praha
    Globální pandemie COVID-19 spojená s úmrtností pacientů na těžké popáleniny
Bartková Júlia - Brno
    Neuralgická amyotrofie brachiálního plexu asociovaná s akutní virovou hepatitidou E
Píšová Barbora - Praha
    Semiautomatizovaná surveillance HCAI: prvý rok skúseností s programom HAIDi vo FN Trnava
Chebenová Vanesa - Trnava 
    Kurkumovník jako repelent - první terénní studie
Nejezchlebová Helena - Brno
    Anaplasma phagocytophilum, Borrelia burgdorferi s.l., Coxiella burnetii, Erhlichia sp. a Francisella tularensis u volně žijících drobných savců: porovnání tří rozdílných lokalit (okolí skládky, obec a přírodní lokalita)
Rozsypalová Tereza - Brno
    Prevalence of the intestinal single-celled parasite Dientamoeba fragilis in patients from two
tertiary care hospitals in the Czech Republic

Havlová Jolana - Praha
10.20 - 11.40
sál FOLIANT

Multirezistentní bakterie a jejich šíření

Blok 22 předsedající: prof. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D.; Mgr. Kateřina Chudějová, Ph.D.
  15´

 
VIM-1-produkující Enterobacter asburiae s plazmidově kódovanou rezistencí ke kolistinu v odpadních vodách​
Sukkar Iva - Brno
  15´
 
Výskyt nových producentů karbapenemáz v ČR
Chudějová Kateřina - Plzeň
  15´


 
Opakovaný záchyt kmene Acinetobacter junii s produkcí karbapenemázy blaVIM v bronchoalveolárních lavážích pacientů Centra plicní endoskopie Kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí VFN​
Kupidlovská Lenka - Praha
  15´

 
Sledování šíření klinicky významných multirezistentních enterobakterií cestou odpadních vod do prostředí pomocí celogenomového sekvenování​
Davidová Geržová Lenka - Brno
  20´ Diskuze
10.20 - 11.40
sál ATLAS

Bakteriální infekce

Blok 23 předsedající: prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.; doc. MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.
  15´
 
Febrilní neutropenie: od teorie k realitě
Arientová Simona - Praha
  15´

 
Séroprevalence a počet akutních onemocnění nemoci z kočičího škrábnutí u indikovaných pacientů a pacientů s jiným onemocněním mezi lety 2017 až 2022​
Navrátil Jiří - Praha
  15´
 
Tularémie jako příčina lymfadenopatie u malých dětí po zákusu klíštěte​
Kukla Rudolf - Hradec Králové
  15´
 
HAP u pacientů se sekundární peritonitidou
Kolář Milan - Olomouc
  20´ Diskuze
11.45 - 12.00
sál FOLIANT

SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ

    Prezident  a viceprezidenti KMINE 2023
 
Změna programu vyhrazena.