Odborný program

Účastník kongresu KMINE má v registračním poplatku zahrnutou možnost účastnit se Antibiotického dne -
sobota 16. 11., Malá posluchárna Teoretických ústavů LF UP v Olomouci.

Účastník pouze Antibiotického dne nemá přístup na kongres KMINE.

 
Vysvětlivky
 
Kongres KMINE sál NARCIS přízemí hotelu Flora modrá barva
Kongres KMINE sál SLUNEČNICE 10. patro hotelu Flora zelená barva
Kongres KMINE   E-postery oranžová barva
ATB den Malá posluchárna TÚ LF UP Teoretický ústav LF UP fialová barva


 

Čtvrtek 14. 11. 2019

sál NARCIS
   
11:00 - 17:00 Registrace účastníků
13:00 - 14:35
Nová antibiotika - řešení antibiotické krize?                                                       1. blok
předsedající prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.; Mgr. Eva Krejčí, Ph.D.
15´
 
Potřebujeme nová antibiotika?
prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D. - Olomouc
10´
 
Je seznam esenciálních antiinfektiv pro Českou republiku užitečný dokument?
MUDr. RNDr. František Stejskal, Ph.D. - Liberec
10´
 
Testování antimikrobních vlastností kostního cementu s lipofosfonoxiny
MUDr. Kateřina Bogdanová, Ph.D. - Olomouc
15´
 
Nová beta-laktamová antibiotika
MUDr. Otakar Nyč, Ph.D. - Praha
15´
 
Bakteriologická kultivace a cílená antibiotická léčba
Mgr. Eva Krejčí, Ph.D. - Ostrava
30´ Diskuze

14:35 - 14:55
 

Přestávka
 
14:55 - 16:55
Staronová antibiotika v současné medicíně                                                      2. blok
předsedající prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.; MUDr. Pavel Dlouhý
15´
 
Antibiotika v ambulantní péči - stačí stávající přípravky?
MUDr. Pavel Dlouhý - Ústí nad Labem
15´
 
Fluorochinolony - přednosti a rizika
prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc. - Praha
15´
 
Chloramfenikol účinný v léčbě invazivního streptokokového onemocnění
MUDr. Vladislav Smrčka - České Budějovice
15´
 
Kolistin
MUDr. Hynek Bartoš - Ústí nad Labem
15´
 
Fosfomycin a nifuratel
MUDr. Marek Štefan, MBA - Praha
15´
 
Současné postavení tetracyklinu v léčbě zánětlivých onemocnění
MUDr. Blanka Horová - Praha
30´ Diskuze

16:55 - 17:10
 

Přestávka
 
17:10 - 18:50
Virologie                                                                                                              3. blok
předsedající MUDr. Věra Pellantová, Ph.D.; MUDr. Petr Hubáček, Ph.D.
15´
 
Eliminace HCV do roku 2030 v podmínkách České republiky
MUDr. Pavel Dlouhý - Ústí nad Labem
15´
 
HSV pneumonie - vzácná komplikace?
MUDr. Petr Hubáček, Ph.D. - Praha
10´
 
Picornaviry a zvýšené riziko celiakie: vnořená studie případů a kontrol v longitudinální novorozenecké kohortě
Bc. Kateřina Chudá - Praha
10´

 
Čtyři případy komorbidit non-Hodgkinského  lymfomu a virové hepatitidy C s pokročilým jaterním onemocněním a čtyři různé osudy
MUDr. Viktor Aster, Ph.D. - Praha
10´
 
Neobvyklé klinické prezentace virových infekcí na dvou příkladech hantavirové nákazy
MUDr. Matúš Mihalčin - Brno
10´
 
Očkování proti hepatitidě B a ADEM
MUDr. Věra Pellantová, Ph.D. - Hradec Králové
30´ Diskuze
   
sál SLUNEČNICE
   
13:30 - 15:00
Epidemiologie I.                                                                                                   4. blok
předsedající prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.; RNDr. Ondřej Holý, Ph.D.
10´
 
Anatomie šetření epidemie
MUDr. Jana Prattingerová - Liberec
10´
 
Monitoring čistých prostor, teorie a praxe
Mgr. Lukáš Fedor - Olomouc
10´

 
Postavení celogenomového sekvenování v epidemiologii infekcí spojených s nemocniční péčí - zkušenosti z FN Brno
Mgr. Matěj Bezdíček - Brno
10´
 
Současná epidemiologická situace infekcí vyvolaných Clostridium difficile v ČR a SR
Mgr. Marcela Krůtová, Ph.D. - Praha
10´
 
Distribuce PCR ribotypů Clostridium difficile v nemocničním a komunitním prostředí
Mgr. Kristina Plevová - Brno
10´
 
Nečekané nálezy tuberkulózy metodou GeneXpert MTB/RIF - kazuistiky
RNDr. Maria Müllerová, CSc. - Praha
30´ Diskuze
15:00 - 15:20
Přestávka
 
15:20 - 17:20
Epidemiologie II.                                                                                                  5. blok
předsedající MUDr. Pavla Křížová, CSc.; MUDr. Barbora Macková
10´
 
Invazivní pneumokoková onemocnění v ČR - změny jejich charakteristik a očkování
prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. - Plzeň
10´
 
Základní kompetence v intervenční epidemiologii
MUDr. Vladimír Príkazský, CSc. - Praha
10´
 
Dvě fatální duální infekce vyvolané L. pneumophila sg.3+6 a L. pneumophila sg.1+L. micdadei
RNDr. Vladimír Drašar - Vyškov
10´
 
Aeromonas hydrophila a jej verejno-zdravotný potenciál
MUDr. MPH Katarína Naďová - Skalica
10´
 
"Sousedský" cluster hepatitidy typu A v Moravskoslezském kraji
MUDr. Irena Martinková - Ostrava
10´
 
Lymeská borrelióza v ČR v roce 2018, hlášení neuroborreliózy podle evropské definice případu
MUDr. Hana Orlíková - Praha
10´
 
Spalničky – výskyt v České republice v období 1.1.2018 - 30.6.2019
MUDr. Monika Liptáková - Praha
10´
 
Současný náhled na očkování proti spalničkám
prof. MUDr. Roman Prymula, Ph.D. - Hradec Králové
30´ Diskuze
   

Pátek 15. 11. 2019

sál NARCIS
   
08:30 - 10:00
 
Oficiální zahájení kongresu
Slavnostní blok k poctě prof. Rašky
předsedající
 
prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D.; doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.
MUDr. Pavla Křížová, CSc.; prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
20´
Slavnostní zahájení
  prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc. - prorektorka Univerzity Palackého v Olomouci
prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc. -  děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. - ředitel Fakultní nemocnice Olomouc
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. - náměstek ministra zdravotnictví
MUDr. Pavla Křížová, CSc. - 
předsedkyně Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP
doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D. - předseda Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP
MUDr. Tamara Bergerová - místopředsedkyně Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP
prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D. - prezident kongresu KMINE
30´
 
Předání ocenění, ceny profesora Rašky za nejlepší publikaci v roce 2018
MUDr. Pavla Křížová, CSc. - Praha
30´
 
110. výročí narození prof. Karla Rašky a 40. výročí vymýcení pravých neštovic
MUDr. Pavla Křížová, CSc. - Praha
10´
 
Vzpomínka na doc. RNDr. Jarmilu Jelínkovou, CSc. - naši Jarmilku
prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D. - Olomouc
10:00 - 10:20
Přestávka
 
10:20 - 12:30
Problematika bakteriální rezistence                                                                   6. blok
předsedající doc. MUDr. Helena Žemličková, Ph.D.; doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D.
15´
 
Současná situace v bakteriální rezistenci ke karbapenemům a kolistinu
doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D. - Plzeň
15´
 
Vyšetření citlivosti k antibiotikům a klinická interpretace, EUCAST
doc. MUDr. Helena Žemličková, Ph.D. - Praha
15´
 
PCR detekcia ß-laktamáz v baktériách živočíšneho pôvodu
Mgr. Patrik Mlynárčik, Ph.D. - Olomouc
10´
 
Bacteroides fragilis group - klinický význam a rezistence k antibiotikům
Mgr. Tereza Prokopová - Ostrava
10´
 
Význam rezistence, tolerance a perzistence v antimikrobiální terapii
doc. MVDr. Oto Melter, Ph.D. - Praha
20´
 
Use of rapid diagnostic tests for managing ESBL and CPE carriers
profesor Thierry NAAS - Bordeaux, Francie
10´
 
Antibiotic resistance and virulence of Escherichia coli in rendering plant
prof. MVDr. Vladimír Kmeť, DrSc. - Košice
30´ Diskuze
12:30 - 13:30
Přestávka
 
13:30 - 15:20
Infekce v intenzivní péči                                                                                       7. blok
předsedající MUDr. Roman Kula, CSc.; MUDr. Václava Adámková
15´
 
Jaká antibiotika potřebujeme v intenzivní péči?
MUDr. Roman Kula, CSc. - Ostrava
15´
 
Klinická mikrobiologie nejen v intenzivní péči
MUDr. Václava Adámková - Praha
15´
 
Problematika nozokomiálních pneumonií
prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D. - Olomouc
10´
 
Acinetobacter sp. jako etiologické agens nozokomiálních sepsí
MUDr. Iva Vágnerová, Ph.D. - Olomouc
10´
 
Infekce poraněného oka vyvolaná importovaným MDR kmenem Acinetobacter baumannii
MUDr. Ladislav Blahut - Olomouc
15´
 
Sérové hladiny calprotectinu a calgranulinu C u sepse a po rozsáhlém operačním výkonu a polytraumatu
prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D. - Praha
30´ Diskuze
15:20 - 15:40
Přestávka
 
15:40 - 17:40
Infekční onemocnění I.                                                                                           8. blok
předsedající prof. MUDr. Petr Husa, CSc.; doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc.
10´
 
Chronická virová hepatitis E - kazuistické sdělení, praktické postupy diagnostiky a terapie
MUDr. Zdeněk Prokeš - Prostějov
15´
 
Vertikální přenos viru hepatitidy C u dětí v Ostravě
doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc. - Ostrava
15´
 
Co s pacienty vyléčenými z hepatitidy C?
prof. MUDr. Petr Husa, CSc. - Brno
10´
 
Moderní trendy v péči o osoby s HIV
MUDr. David Jilich - Praha
10´
 
Malárie u pacientů léčených v Nemocnici Na Bulovce
MUDr. Milan Trojánek - Praha
10´
 
Horečka chikungunya u cestovatelů ošetřených v Nemocnici Na Bulovce
MUDr. Milan Trojánek - Praha
10´
 
Pan-virová detekce ze stolice a z krve pomocí sekvenování nové generace: studie patogeneze diabetu 1. typu
prof. MUDr. Ondřej Cinek, Ph.D. - Praha
40´ Diskuze
17:40 - 18:00
Přestávka
 
18:00 - 19:00
Sympozium společnosti Becton Dickinson Czechia, s.r.o.
10´
 
Integrated Diagnostic Solutions – nová komplexní řešení společnosti Becton Dickinson pro diagnostický řetězec
Ing. Mgr. Tomáš Látal - Becton Dickinson Czechia, s.r.o.
50´
 
Odpovědnost zdravotnických pracovníků v řetězci poskytování zdravotních služeb
JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D. - AK PRUDIL a spol. s.r.o.
   
sál SLUNEČNICE
   
10:30 - 12:15
Aktuální pohled na antimykotika                                                                        9. blok
předsedající MUDr. Naďa Mallátová; MUDr. Jan Haber, CSc.
15´
 
Polyenová antimykotika - přehled a klinické použití dnes
MUDr. Jan Haber, CSc. - Praha
15´
 
Azolová antimykotika - přehled a klinické využití dnes
MUDr. Naďa Mallátová - České Budějovice
15´
 
Echinokandiny a jejich postavení v léčbě invazivní kandidózy - zkušenosti z IKEM
MUDr. Markéta Skružná - Praha
15´
 
Vývoj antimykotické léčby u hematoonkologických pacientů dle databáze FIND (2000-2018)
Mgr. Iva Kocmanová - Brno
15´
 
Testování in vitro citlivosti k antimykotikům - minulost a současné možnosti
doc. RNDr. Vladimír Buchta, CSc. - Hradec Králové
30´ Diskuze
12:15 - 13:15
Přestávka
 
13:15 - 14:45
Aktuality z lékařské mykologie                                                                              10. blok
předsedající MUDr. Naďa Mallátová; doc. MUDr. Petr Hamal, Ph.D.
10´
 
Detekce triacetylfusarininu C v moči pacientů s invazivní plicní aspergilózou
Mgr. Radim Dobiáš, Ph.D. - Ostrava
10´
 
Kryptické druhy aspergilů
RNDr. Pavlína Lysková, Ph.D. - Praha
10´
 
Pacientka se systémovou mukormykózou
MUDr. Ivana Zubatá - Praha
10´
 
Beta-D-glukan jako statimový marker pro diagnostiku invazivních fungálních infekcí
MUDr. Daniela Šupová - České Budějovice
10´
 
Exophiala dermatitidis u pacientky s primární ciliární dyskinezí
MUDr. Tereza Kopecká - Praha
10´
 
Feohyfomykóza u pacientů po transplantaci plic
MUDr. Daniela Lžičařová - Praha
30´ Diskuze
14:45 - 15:10
Přestávka
 
15:10 - 16:55
Možnosti a limity sérologie                                                                                      11. blok
předsedající prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.; doc. MUDr. Lenka Krbková, CSc.
15´
 
Možnosti a limity sérologické diagnostiky
prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc. - Praha
10´
 
Úskalí sérologické diagnostiky spalniček a příušnic
MUDr. Radomíra Limberková - Praha
10´
 
Úskalí v diagnostice spalniček, naše zkušenosti z lokální epidemie
MUDr. Miroslav Fajfr, Ph.D. - Hradec Králové
10´
 
Problematická interpretace sérologických vyšetření EBV a lymeské borreliózy
MUDr. Dita Smíšková, Ph.D. - Praha
10´
 
Diagnostika borreliózy v dětském věku
doc. MUDr. Lenka Krbková, CSc. - Brno
10´
 
Problematika chlamydiových infekcí
MUDr. Lenka Petroušová, Ph.D. - Ostrava
10´
 
Sérologie u vrozených a perinatálních infekcí
MUDr. Markéta Geleneky - Praha
30´ Diskuze
   

Sobota 16. 11. 2019

sál NARCIS
   
08:30 - 10:15
Infekční onemocnění II.                                                                                         12. blok
předsedající MUDr. Petr Prášil, Ph.D.; RNDr. Petr Petráš, CSc.
10´
 
Problematika infekcí v IKEM
MUDr. Petr Smejkal - Praha
15´
 
Komunitní pneumonie se závažným průběhem
doc. MUDr. Olga Džupová, Ph.D. - Praha
10´
 
Skórovací systémy v hodnocení komunitních pneumonií
MUDr. Hynek Bartoš - Ústí nad Labem
15´
 
Případy stafylokokového syndromu toxického šoku v ČR za 36 let sledování v NRL pro stafylokoky CEM-SZÚ
RNDr. Petr Petráš, CSc. - Praha
10´
 
Pět případů abscedující pneumonie v ČR za rok 2018
Mgr. Jana Kekláková - Praha
15´
 
Spolupráce CEM SZÚ a terénních pracovišť - možnosti a výzvy
MUDr. Barbora Macková - Praha
30´ Diskuze

10:15 - 10:35
 
Přestávka
10:35 - 12:00
Infekční onemocnění III.                                                                                          13. blok
předsedající doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.; MUDr. Tamara Bergerová
15´

 
Osteomyelitis of the pubic symphysis in an immunocompetent adult causes by Corynebacterium diphtheriae nontoxigenic strain: case report and review
MUDr. Ricardo Massmann - Praha
10´

 
Multicentrická studie (EUCRONI) zaměřená na výskyt kmenů Cronobacter sakazakii izolovaných z klinického materiálu
RNDr. Ondřej Holý, Ph.D. - Olomouc
10´
 
Bakteriální původci novorozeneckých infekcí
Mgr. Pavla Kučová - Olomouc
10´
 
Infekční endokarditida: opravdu to byla Neisseria macacae?
MUDr. Tamara Bergerová - Plzeň
10´
 
Infekční endokarditida a spondylodiscitida vyvolaná Streptococcus gallolyticus
MUDr. Petr Prášil, Ph.D. - Hradec Králové
30´ Diskuze
   
sál SLUNEČNICE
   
08:00 - 09:55
Současná problematika zoonóz                                                                               14. blok
předsedající doc. MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.; doc. MVDr. Renáta Karpíšková, Ph.D.
15´
 
Vankomycin-rezistentní enterokoky u zvířat
doc. MVDr. Jan Bardoň, Ph.D. - Olomouc
10´
 
Výskyt a charakterizace kvasinek v mléce pocházejícího od skotu se subklinickou mastitidou
Mgr. Monika Morávková, Ph.D. - Brno
10´
 
Extraintestinální patogenní Escherichia coli a jejich zoonotický potenciál
MVDr. Ivana Koláčková, Ph.D. - Brno
10´
 
Zvířata, potraviny a vnější prostředí: zdroj genů mcr kódujících rezistenci ke kolistinu
Mgr. Tereza Gelbíčová, Ph.D. - Brno
15´
 
Listeriózy: nové přístupy typizace původce
doc. MVDr. Renáta Karpíšková, Ph.D. - Brno
15´
 
Monitoring vybraných zoonóz v ČR - výsledky SVS ČR za rok 2018
MVDr. Petr Šatrán, Ph.D. - Praha
10´
 
Diagnostika a výskyt enterohemoragických Escherichia coli v České republice
Mgr. Petra Klimešová - Praha
30´ Diskuze
09:55 - 10:10
Přestávka
 
10:10 - 12:15
Diferenciálně-diagnostické postupy v klinické mikrobiologii                               15. blok
předsedající prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D.; doc. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.
10´
 
Rychlerostoucí mykobakteria v laboratoři nespecifické bakteriologie
MUDr. Jana Amlerová - Plzeň
10´
 
Kulturom pacientů s nově diagnostikovaným karcinomem kolorekta
MUDr. Vladislav Raclavský, Ph.D. - Olomouc
15´
 
Cutibacterium (Propionibacterium) acnes  - podceňované agens
doc. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. - Brno
10´

 
Přímá detekce Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa a Escherichia coli ze vzorků plné krve na principu PCR a T2 vážené magnetické rezonance
prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D. - Praha
10´
 
Využití xMAP technologie k přímé detekci parazitárních původců alimentárních infekcí člověka
MVDr. Jiřina Marková - Brno
10´
 
Technika McRAPD pro epidemiologickou surveillance
MUDr. Vladislav Raclavský, Ph.D. - Olomouc
10´
 
Evaluace širokospektrého panelu "FilmArray Pneumonia" v diagnostice infekcí dolních cest dýchacích
MUDr. Jakub Hurych - Praha
10´
 
Využití multiplexní MOL-PCR pro detekci a identifikaci patogenů v rutinní diagnostické praxi
Mgr. Petr Králík, Ph.D. - Brno
40´ Diskuze
12:15 - 12:30
Přestávka
 
12:30 - 13:30
Schůze výboru SLM
   
   
   

ANTIBIOTICKÝ DEN

Sobota 16. 11. 2019

Malá posluchárna Teoretických ústavů LF UP v Olomouci
   
08:30 - 12:00 Registrace
09:00 - 11:30
Blok A
předsedající prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.
15´+ 5´
 
Měnící se schéma antibiotické profylaxe infekční endokarditidy
prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc. - Praha
20´+ 15´
 
Alergie na antibiotika
MUDr. Lenka Sedláčková - Praha
20´+ 10´
 
Etiologie a léčba tonzilofaryngitid
MUDr. Zuzana Blechová, Ph.D. - Praha
15´+ 10´
 
Diagnostika a léčba tularémie - naše zkušenosti
MUDr. Aleš Chrdle - České Budějovice
10´+ 5´
 
Selhání standardní antibiotické léčby uroinfekce (kazuistika)
doc. MUDr. Olga Džupová, Ph.D. - Praha
15´+ 10´
 
Uroinfekce u nemocných s dlouhodobě zavedeným močovým katetrem
MUDr. Marek Štefan, MBA - Praha
11:30 - 12:00
Přestávka
 
12:00 - 14:00
Blok B
předsedající prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.
15´
 
Fidaxomicin v léčbě klostridiové kolitidy
MUDr. Sylvia Polívková - Praha
15´+ 15´
 
Naše zkušenosti s podáváním tigecyklinu v léčbě klostridiové kolitidy
MUDr. Jiří Sagan - Ostrava
15´+ 10´
 
Management stafylokokové bakteriémie v ÚVN Praha
MUDr. Simona Arientová, Ph.D., MBA - Praha
30´+ 15´
 
Interpretace klinických studií - nenechme se vodit za nos
MUDr. Jan Strojil, Ph.D. - Olomouc
14:00 - 14:05
Ukončení ATB dne
  prof. MUDr. Jiří Beneš, CsC.
   
E-postery
   
P 01
 
Výskyt virové hepatitidy E v České republice 2008-2018
Mgr. Kateřina Azeem, Ph.D. - Olomouc
P 02
 
Real-time PCR v detekci potenciálně patogenních mikrořas rodu Prototheca
Ing. Romana Bačová, Ph.D. - Brno
P 03
 
Sfp operon kóduje funkční Sfp fimbrie u non-O157 enterohemoragických Escherichia coli
doc. MUDr. Martina Bielaszewska, CSc. - Praha
P 04
 
Spalničkový rok na Bulovce
MUDr. Zuzana Blechová, PhD. - Praha
P 05
 
In vitro testování extraktů chmele Humulus lupulus L. s potenciálem využití při terapii lokálních infekcí
MUDr. Kateřina Bogdanová, Ph.D. - Olomouc
P 06
 
Aktuální výskyt pertuse v Jihomoravském kraji
MUDr. Radka Boháčová - Brno
P 07
 
Rozetování erytrocytů způsobené Borrelia burgdorferi sensu lato ve vztahu ke krevním skupinám systému AB0
MVDr. Mgr. Monika Dušková, Ph.D. - Brno
P 08
 
Naše zkušenosti s diagnostikou rotavirů
Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, Ph.D. - Brno
P 09
 
Séroprevalence protilátek proti spalničkám u zaměstnanců Nemocnice Strakonice, a. s.
RNDr. Jana Fleischmannová, Ph.D. - Strakonice
P 10
 
Epidemiologická studie dermatofytóz v České republice
doc. MUDr. Petr Hamal, Ph.D. - Olomouc
P 11
 
Genomická surveillance invazivního meningokokového onemocnění v České republice, 2015-2017
Mgr. Michal Honskus - Praha
P 12
 
Séropozitivita a očkování proti spalničkám ve FN Olomouc
doc. MUDr. Dagmar Horáková, Ph.D. - Olomouc
P 13
 
Aktivita klíšťat v blízkosti Brněnské přehrady v roce 2019
Bc. Renata Horáková - Brno
P 14

 
Výskyt faktorů virulence u vankomycin-rezistentních enterokoků izolovaných z gastrointestinálního traktu hemato-onkologických pacientů
Mgr. Kristýna Hricová - Olomouc
P 15
 
Aspergillus terreus jako původce protrahované infekce operační rány
Mgr. Martina Kalousková, Ph.D. - Brno
P 16
 
Identifikace potenciálně patogenních kvasinek izolovaných z kravského mléka
Ing. Iveta Kostovová - Brno
P 17
 
Invazivní pneumokokové onemocnění v České republice v roce 2018 – co nového?
MUDr. Jana Kozáková - Praha
P 18

 
Prevalence střevního nosičství na plazmidu vázané rezistence ke kolistinu u cestovatelů a cizinců žijících v České republice
Mgr. Marcela Krůtová, Ph.D. - Praha
P 19
 
Evaluace TD testu pro analýzu perzistence či tolerance v klinických izolátech Staphylococcus aureus
RNDr. Irena Lichá, CSc. - Praha
P 20
 
Novinky v pregraduálnom vzdelávaní medikov
doc. MUDr. Adriána Liptáková, PhD, MPH - Bratislava
P 21
 
Barvení SensiGram a Quick SensiGram
doc. MVDr. Oto Melter, Ph.D. - Praha
P 22
 
Jsou zdrojem infekcí způsobených Cryptococcus holubi?
doc. MVDr. Oto Melter, Ph.D. - Praha
P 23
 
Staphylococcus pseuditermedius rezistentní k meticilinu (MRSP)  u pacienta s cystickou fibrózou
doc. MVDr. Oto Melter, Ph.D. - Praha
P 24

 
Výskyt genotoxických bakterií druhu Escherichia coli u pacientů s nově diagnostikovaným kolorektálním karcinomem (CRC)
Mgr. Kristýna Mezerová - Olomouc
P 25

 
Využitie metód rýchlej mikrobiologickej diagnostiky v detekcii multirezistentných baktérií z prostredia zdravotníckych zariadení
Mgr. Lenka Micháliková - Trnava
P 26

 
Genetická analýza kmenů Corynebacterium diphtheriae a Corynebacterium ulcerans izolovaných v období 2010-2019 v České republice
RNDr. Martin Musílek, Ph.D. - Praha
P 27

 
Respirační syncytiální virus v České republice v sezónách 2017/2018 a 2018/2019: epidemiologická a klinická charakteristika infekce
Mgr. Ludmila Nováková - Praha
P 28
 
Séroprevalence protilátek proti klíšťové encefalitidě u rekrutů AČR
MUDr. Petra Polcarová - Hradec Králové
P 29
 
Záchyt Mycoplasma hominis v rámci rutinního kultivačního vyšetření
Mgr. Tereza Prokopová - Ostrava
P 30
 
Malárie v České republice v letech 2015-2018
RNDr. et M.Res. Lenka Richterová, Ph.D. - Praha
P 31

 
Neinfekční příčiny „infekčních“ klinických a laboratorních znaků – vybrané kazuistiky Kliniky Infekčních, tropických a parazitárních nemocí Nemocnice Na Bulovce, Praha
MUDr. Martin Slížek - Praha
P 32
 
Prvý prípad štádia AIDS vo FNsP Skalica, a.s.
Mgr. Silvia Šantavá - Skalica
P 33
 
Detekce původců neuroinfekcí molekulárně-genetickými metodami
Mgr. Jan Tkadlec, Ph.D. - Praha 
P 34
 
Výskyt chřipky typu C v České republice v epidemiologických sezónách  2017/2018 a 2018/2019
Mgr. Dušan Trnka - Praha 
P 35
 
Studium perzistence izolátů Staphylococcus aureus na antibiotika u novorozenců trpících cystickou fibrózou
RNDr. Aleš Ulrych, Ph.D. - Praha 
P 36
 
Výskyt nechřipkových respiračních virů v ČR 2016 – 2019
Mgr. Jaromíra Večeřová, Ph.D. - Praha
P 37
 
Fekální bakterioterapie u recidivující klostridiové kolitidy – srovnání orální a anální aplikace.
MUDr. Zuzana Velíšková - Praha
P 38

 
Vymezení nejdůležitějších parametrů aktivity a pozitivity klíšťat na 4 lokalitách v BRNĚ a jeho okolí (porovnání roků 2016 - 2018)
doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D. - Brno