Slovo úvodem

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,
 

dovolte mi prosím, abych Vás co nejsrdečněji pozdravil a současně informoval o VII. ročníku Kongresu klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie - KMINE 2019. Tato prestižní odborná akce je pokračováním tradice společné odborné konference infektologů, mikrobiologů a epidemiologů, tak jak je tomu v případě uznávaného evropského kongresu klinické mikrobiologie a infekčních nemocí (ECCMID). Myšlenka vzájemné spolupráce na organizaci odborné konference, která byla poprvé uskutečněna na Kongresu o infekčních nemocech v Ústí nad Labem v roce 2008, se ukázala být velmi přínosnou a nyní je v přípravě již sedmý ročník našeho společného kongresu. Letošní ročník KMINE se bude konat v Olomouci ve dnech 14. – 16. listopadu 2019.

Na tvorbě odborného programu bude uplatněno úzké propojení infekčního lékařství, mikrobiologie a epidemiologie a po projednání ve výborech Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP, Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP a Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP bude připraven program se zaměřením na problematiku infekčních nemocí, klinické mikrobiologie a epidemiologie. Nedílnou součástí bude rovněž zapojení dalších lékařských specializací, například intenzivní medicíny.

Základními východisky při přípravě KMINE 2019 budou mezioborová spolupráce a integrace nejnovějších poznatků a postupů s cílem získat komplexní pohled na danou problematiku. Osobně se domnívám, že právě tento multidisciplinární přístup je velmi přínosný v diagnostickém i léčebném procesu a pro současnou medicínu zcela nezbytný.

Vedle odborného programu je důležitou součástí každého kongresu i méně formální setkání kolegů a přátel, kdy je možné se alespoň na chvíli v dnešní uspěchané době zastavit a v klidu si popovídat. Domnívám se, že i tato setkání mohou být základem pro další spolupráci a výměnu velmi cenných zkušeností v mnoha oblastech našich oborů. KMINE 2019 jistě splní očekávání i v této oblasti.

Závěrem bych rád vyjádřil své přání, abychom společně prožili několik příjemných dní v Olomouci. Z celého srdce si přeji, aby kongres KMINE 2019 přinesl radost ze společného kongresu, odborných prezentací a přátelských setkání.

 

v Olomouci dne 25. února 2019

 

prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.                 

prezident kongresu