Vítáme Vás

Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP
Společnost infekčního lékařství ČLS JEP
Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP

pořádají

KONGRES

KLINICKÉ MIKROBIOLOGIE, INFEKČNÍCH NEMOCÍ A EPIDEMIOLOGIE

VII. ročník
 

14. - 16. 11. 2019

Hotel Flora, Olomouc


Z důvodů naplnění kapacity sálu jsou přihlášky na kongres KMINE uzavřeny.

Přihláška na Antibiotický den 16. 11. 2019 v provozu


Kongres se koná pod záštitou

rektora Univerzity Palackého v Olomouci
děkana Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
ředitele Fakultní nemocnice Olomouc


Kongres se pořádá dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a bude ohodnocen kredity pro lékaře.

 

Akce je přístupná pouze odborné lékařské veřejnosti s výjimkou doprovodných akcí dle uveřejněných podmínek.