Vítáme Vás

pořadatel

Produkce BPP s.r.o.

ve spolupráci se

Společností pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP
Společností infekčního lékařství ČLS JEP
Společností pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP
Společností nemocniční epidemiologie a hygieny ČLS JEP

 

KONGRES

KLINICKÉ MIKROBIOLOGIE, INFEKČNÍCH NEMOCÍ A EPIDEMIOLOGIE

IX. ročník
 

5. - 7. 10. 2023

Clarion Congress Hotel Olomouc

 

Kongres se koná pod záštitou

rektora Univerzity Palackého v Olomouci
děkana Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
ředitele Fakultní nemocnice Olomouc


Kongres se pořádá dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a bude ohodnocen kredity pro lékaře.
Akce je přístupná pouze odborné lékařské veřejnosti s výjimkou doprovodných akcí dle uveřejněných podmínek.