Registrační poplatky

typ/platba zvýhodněná cena
platba do 15. 7. 2023 
navýšená cena
platba do 15. 9. 2023 
nejvyšší cena
platba od 16. 9. a na místě  
jednodenní   
poplatek
Lékař, VVOPZ - člen* 3 000 Kč 3 200 Kč 3 500 Kč 1 500 Kč
Lékař,  VVOPZ** - nečlen 3 300 Kč 3 500 Kč 3 800 Kč 1 700 Kč
Účastník do 30 let 2 700 Kč 2 900 Kč 3 200 Kč 1 400 Kč
NLZP*** 2 000 Kč 2 200 Kč 2 500 Kč 1 200 Kč
Student LF**** 1 500 Kč     500 Kč


* člen pořádající společnosti ČLS JEP:

  • Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP (SLM)
  • Společnost infekčního lékařství ČLS JEP (SIL)
  • Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP (SEM)
  • Společnost nemocniční epidemiologie a hygieny ČLS JEP (SNEH)

** VVOPZ - vysokoškolsky vzdělaný odborný pracovník ve zdravotnictví

*** NLZP - nelékařský zdravotnický pracovník - zdravotní sestra, laborant v nemocnici

**** Student LF - platí pouze pro studenty lékařských fakult, kteří ještě neukončili magisterské studium a nezískali titul MUDr.

jednodenní účast není ohodnocena kredity


Účastnický poplatek zahrnuje
  • vstup na odborný program
  • vstup na výstavu firem
  • kongresové tiskové materiály
  • kongresovou tašku
  • potvrzení o účasti
  • občerstvení v průběhu konání akce, včetně obědu ve čtvrtek a v pátek

Upozornění

Na základě řádně vyplněného a odeslaného registračního formuláře obdrží účastník "Výzvu k platbě - potvrzení o přijetí přihlášky" nejpozději do 3 pracovních dnů. Pokud by se tak nestalo, prosím, kontaktujte organizační agenturu Produkce BPP s.r.o. co nejdříve na e-mail produkce@bpp.cz

Platbu je třeba uhradit do stanoveného data dle typu vybraného registračního poplatku. V případě, že platba nebude obdržena ve stanoveném termínu, bude Váš registrační poplatek automaticky navýšen.
Registrace je provedena po přijetí platby účastnického poplatku na účet kongresu.

Platba v hotovosti při registraci je možná pouze v českých korunách.

Daňový doklad

Po obdržení platby Vám bude daňový doklad odeslán na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.


Zrušení registrace
Organizační agentura musí být informována o zrušení účasti na kongresu písemně na e-mail produkce@bpp.cz
Telefonické změny nebo storna nebudou akceptovány.
 
Po zrušení registrace budou uplatněny následující storno podmínky
termín zrušení storno poplatek
do 5. 9. 2023 bez storno poplatku, pouze manipulační poplatek 200,- Kč
od 6. 9. 2023           100 %