Témata

Témata 
 • infekční onemocnění
 • klinická mikrobiologie
 • epidemiologie
 • antibiotická léčba
 • bakteriální rezistence
 • diferenciálně-diagnostické postupy v diagnostice infekčních onemocnění
 • bakteriální, virové a parazitární infekce
 • mykotická onemocnění a antimykotika
 • infekce spojené se zdravotní péčí
 • mikrobiom
 • problematika cestovní a tropické medicíny
 • vakcinace
 • zoonózy
 • sepse
 • varia