Výbory kongresu

Prezident a garant kongresu

prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D. - Olomouc

Viceprezidenti kongresu

prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D. - předseda SLM ČLS JEP
MUDr. Pavel Dlouhý - předseda SIL ČLS JEP
prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. - předseda SEM ČLS JEP
MUDr. Pavel Totušek - předseda SNEH ČLS JEP

Vědecký výbor

• prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D. - Olomouc
   předseda

• prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc. - Praha
   místopředseda

• doc. MVDr. Jan Bardoň, Ph.D., MBA - Olomouc
• prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D. - Hradec Králové
• MUDr. Pavel Dlouhý - Ústí nad Labem
• prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D. - Praha
• doc. MUDr. Petr Hamal, Ph.D. - Olomouc
• MUDr. Lenka Hobzová, Ph.D. - Hradec Králové
• prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D. - Praha
• prof. Ing Jaroslav Hrabák, Ph.D. - Plzeň
• prof. MUDr. Petr Husa, CSc. - Brno
• plk. prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D. - Hradec Králové
• MUDr. Pavla Křížová, CSc. - Praha
• MUDr. Roman Kula, CSc. - Ostrava
• MUDr. Barbora Macková - Praha
• prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. - Plzeň
• prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. - Brno
• MUDr. Marek Štefan, MBA - Praha
• MUDr. Pavel Totušek - Praha
• MUDr. Milan Trojánek, PhD. - Praha
• doc. MUDr. Helena Žemličková, Ph.D. - Praha

 

Organizační agentura
 

Produkce BPP s.r.o.

sídlo firmy provozovna
Lípa č.p. 317, 763 11 Lípa Padělky I / 49, 760 01 Zlín
IČ: 05088461 tel.: +420 577 219 803
DIČ: CZ05088461 mob: +420 739 491 879
www.bpp.cz e-mail: produkce@bpp.cz