Slovo úvodem

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,
 

dovolte mi prosím, abych Vás co nejsrdečněji pozdravil a současně informoval o IX. ročníku Kongresu klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie (KMINE) 2023. Tato prestižní odborná akce je pokračováním tradice společné odborné konference infektologů, mikrobiologů a epidemiologů, tak jak je tomu v případě uznávaného evropského kongresu klinické mikrobiologie a infekčních nemocí (ECCMID). Myšlenka vzájemné spolupráce na organizaci odborné konference, která byla poprvé uskutečněna před 15 lety na Kongresu o infekčních nemocech v Ústí nad Labem v roce 2008, se ukázala být velmi přínosnou a nyní je v přípravě již devátý ročník našeho společného kongresu. Letošní ročník KMINE se bude konat v Olomouci ve dnech 5. – 7. října 2023.

Na přípravě a realizaci KMINE 2023 se podílí Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP, Společnost infekčního lékařství ČLS JEP, Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP a Společnost nemocniční epidemiologie a hygieny ČLS JEP. Odborný program je zaměřen na problematiku infekčních nemocí, klinické mikrobiologie a epidemiologie v jejich plné šíři. Nedílnou součástí bude rovněž zapojení dalších lékařských specializací, například intenzivní medicíny.

Základními východisky při přípravě KMINE 2023 je mezioborová spolupráce a integrace nejnovějších poznatků a postupů v současném infekčním lékařství, klinické mikrobiologii, epidemiologii a nemocniční hygieně v návaznosti na další lékařské specializace. Osobně se domnívám, že právě tento multidisciplinární přístup je velmi přínosný v diagnostickém i léčebném procesu, v prevenci infekčních onemocnění a pro současnou medicínu je zcela nezbytný.

Vedle odborného programu je důležitou součástí každého kongresu i neformální setkání kolegů a přátel, kdy je možné se alespoň na malou chvíli v dnešní uspěchané době zastavit a v klidu si popovídat. Domnívám se, že i tato setkání mohou být základem pro další spolupráci a výměnu velmi cenných zkušeností v mnoha oblastech našich oborů. KMINE 2023 jistě splní očekávání i v této oblasti.

Závěrem bych rád vyjádřil své velké přání, abychom společně prožili několik příjemných dní v Olomouci. Z celého srdce si přeji, aby kongres KMINE 2023 přinesl radost ze společného kongresu, odborných prezentací a přátelských setkání.

 

Těším se na viděnou s Vámi v Olomouci.

 

prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.

prezident kongresu